ჟურნალები

ჩვენთან შესაძლებელია  A ან B ფორმატის პერიოდული ჟურნალის ბეჭდვა ფერადი ან შავ–თეთრი შიდა გვერდებით, ლამინირებული გარეკანით ან სხვა ტიპის ბეჭდვისშემდგომი დამუშავებით.