ეტიკეტები

ეტიკეტი არის სამრეწველო პოლიგრაფიის ყველაზე გავრცელებული პროდუქტი. ჩვენთან შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმით ამოკვეთილი, ფერადი ფოლგით დაფარული ან რელიეფური ბეჭდვით შესრულებული ეტიკეტების ბეჭდვა, როგორც თვითწებად, ისე სხვა ტიპის ეტიკეტის ქაღალდზე.