სავიზიტო ბარათები

სავიზიტო ბარათი საოფისე პოლიგრაფიის ყველაზე გავრცელებული პროდუქტია. სავიზიტო ბარათი სესაძლებელია დაიბეჭდოს სხადასხვა სახის და გრამაჟის ქაღალდზე. სტანდარტული ზომაა:
 
90მმX55მმ 
55მმX85მმ (ევროფორმატი)