ბლანკები

კორპორატიული ბლანკი საოფისე პოლიგრაფიის გავრცელებული სახეობაა. როგორც წესი, ბლანკი იბეჭდება ცალ მხარეს 2, 3 ან 4 ფერში. სტანდარტული A4 ზომის, ორიგინალური დიზაინის ბლანკი, შესაძლებელია დაიბეჭდოს როგორც ოფსეტურ ქაღალდზე, ასევე ფაქტურიან ე.წ. "ტილოს" ქაღალდზე.