კალენდრები

კომპანიის და პროდუქციის რეკლამისთვის ფართედ გამოიყენება სხვადახვა ტიპის კალენდარი. ჩვენთან შეგიძლიათ შეუკვეთოთ მაგიდის კალენდარი, კედლის კალენდარი (გადასაშლელი, ზამბარით აკინძული), კვარტლებად დაყოფილი, ჯიბის ან სხვა სახის კალენდარი. კედლის კალენდარი, როგორც წესი, არის შემდეგი ზომის:
 
A2 – 420მმ X 594მმ
A3 – 297მმ X 420მმ