ბუკლეტები

ბუკლეტი მრავალგვერდიანი სარეკლამო–საინფორმაციო პროდუქტია, რომელიც, ჩვეულებრივ, აკინძულია სტეპლერის ან თერმული აკინძვის საშუალებით. ის შესაძლოა მოიცავდეს 48 გვერდამდე. ბუკლეტი, როგორც წესი, იბეჭდება ისეთი ღონისძიებების დროს, როგორიცაა გამოფენა ან პრეზენტაცია. ბუკლეტის სტანდარტული ზომებია:
 
A4 - 210მმX297მმ
A5 - 148მმX 210მმ
A6- 105მმX 148მმ
210მმX210მმ