ბროშურები

ბროშურა არის ერთ ან რამდენიმედ გაკეცილი სარეკლამო პროდუქტი, რომელიც, როგორც წესი, მოიცავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის ან პროდუქციის შესახებ

ბროშურების სტანდარტული ზომებია:
 
198მმ X 210მმ
297მმ X210მმ
395მმ X 210მმ
 
ორგვერდიანი სამგვერდიანი ოთხგვერდიანი