ფლაერები

    

ფლაერი არის მცირე ზომის სარეკლამო ფურცელი,რომელიც, როგორც წესიმოიცავს სპეციფიკურ ინფორმაციას  პრომოაქციის ან სპეციალური შეთავაზების (მაგ.ფასდაკლებისშესახებ. ფლაერის ყველაზე გავრცელებული ზომებია:
 
1/2 A4 (210მმ х 148,5 მმ)
1/3 А4 (210 მმ х 98 მმ
1/4 A4 (148,5 მმ х 105მმ)