ჩვენს შესახებ

შპს „ირიდესი“ დაარსდა 2008 წელს. კომპანიის ძირითადი მიმართულებებია:

  • ოფსეტური ბეჭდვა
  • დიზაინი და დაკაბადონება
  • ბეჭდვისშემდგომი დამუშავება (კეცვა, ამოკვეთა, აკინძვა, რელიეფური ბეჭდვა, სხვადასხვა ფერის ფოლგით დაფარვა და ა.შ.)მანქანა–დანადგარები