|

                                                                                                                                        

                                    მოგესალმებით 

თუ თქვენ გსურთ მაღალი ხარისხის მარკეტინგული მასალების, მათ შორის, ბროშურების, ფლაერების, ბუკლეტების, კატალოგების და ა.შ., წიგნების, ჟურნალების, კალენდრების, ეტიკეტების და შესაფუთი საშუალებების დამზადება, სრულფერიანი ოფსეტური ბეჭდვა შეუცვლელია.

ჩვენი საწარმო აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მანქანა–დანადგარებით და დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პერსონალით, რაც უმოკლეს დროში მაღალი ხარისხის პოლიგრაფიული პროდუქციის დამზადების საშუალებას იძლევა. გარდა ამისა, გაგიწევთ კვალიფიციურ კონსულტაციას თქვენს ბეჭდვით პროექტებთან დაკავშირებითგანვახორციელებთ ელექტრონული ფაილის ტექნიკურ შემოწმებას ყველა ძირითადი პარამეტრის მიხედვით და გავარკვევთ არის თუ არა ის მისაღები ოფსეტური ბეჭდვისთვის.